Về chúng tôi

Công ty TNHH ThươngMi và Dch V Thái Minh Anh (TMA) được thành lp năm 2012 - là chuyên giahàng đầutrong lĩnhvđồ da và sa cha ni tht ô tô, hin nay chúng tôi là nhàphân phicác snphmca các thương hiu uy tín trên th trường trong lĩnh vc ô tô, đồ da và ni tht gia đình. TMA đang là đại din phân phi ca các dòng sn phm ni tiếng: dòng sn phm hàng đầu chuyên chăm sóc và phc hi ghế da và đồ da Furniture Clinic ca Anh Quc, dòng sn phm chuyên sơn nha ô tô SEM ca M, dòng sn phm chăm sóc xe chuyên nghip PRO ca M và dòng sn phm phim cách nhit ca M mang thương hiu Solar Master.

 Sn phm cht lượng: Đây là yêu cu ca chúng tôi đề ra trong hođộng kinh doanh ca mình, mi sn phm ca TMA đềđược chn lc và phđáp ng các yêu cu khc khe v cht lượng, và thc s cung cp gii pháp thiết thc nht cho khách hàng. Chínhvì vy, sn phm công ty mang đến cho khách hàng là mt cam kết cht lượng ca công ty chúng tôi vàkhách hàng có thhoàn tr nếu sn phm không đúng vi nhng gì chúng tôi cam kết.

  
 Dch v k  thut cao và chuyên nghipChính s khác bit v k thut là đặc trưng riêng ca TMA, đội ngũ k thuđượđào to k lưỡng và chuyên nghiđể đảm bo mang li dch v cht lượng cao cho các kháchhàng khó tính nht, đặc bit là đối vi khách hàng s hu các dòng xe hng sang và siêu sang như Bentley, Ferrari Mercedes, BMW,Porsche, Maserati, Lexus, Audi... và các snphmcao cpv ni tht ghế da và túi xách hàng hiu.

Chuyn giao công ngh, đào to và nhượng quyn: vi mô hình chuyên nghip kết hp các dch v cht lượng cao, cùng vi phân phi sn phm, TMA mang li công thc kinh doanh hiu quả cho quý đối tác.

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ VÀ NHANH CHÓNG
THANH TOÁN AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
100% SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO