Bộ sưu tập các hình ảnh đổi màu nội thất ô tô tại TMA

1 . ĐỔI MÀU NỘI THẤT Ô TÔ XE RANGE ROVER TỪ MÀU KEM SANG MÀU NÂU .

Nội thất xe Range Rover trước khi thực hiện đổi màu nội thất ô tô

Hình ảnh sau khi đổi màu nội thất ô tô của Range Rover:

   

 

 

 

 

 

 

2. ĐỔI MÀU NỘI THẤT Ô TÔ XE BENTLEY TỪ MÀU ĐEN SANG MÀU NÂU .

Hình ảnh xe Bentley trước khi thực hiện đổi màu nội thất ô tô

 

Hình ảnh Sau khi đổi màu nội thất ô tô: 

 

3 . ĐỔI MÀU NỘI THẤT Ô TÔ MERCEDES MÀU ĐEN SANG KEM .

Hình ảnh rước khi đổi màu

Sau khi đổi màu

4 . ĐỔI MÀU NỘI THẤT XE RANGE ROVER .

Trước khi đổi màu

Sau khi đổi màu

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *