Làm mới nội thất Lexus không đụng hàng sau quá trình sử dụng 10 năm mà vẫn giữ Zin . Bạn tin không ?

1 . Hình ảnh trước khi phục hồi và đôi màu . 

2. Hình ảnh sau khi đã phục hồi và đổi màu 

3. Video hoàn chỉnh .

 

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *