Phục hồi ghế da xe Lexus như zin sau quá trình sử dụng 10 năm. Bạn tin không ?

1 . Hình ảnh trước khi phục hồi và đổi màu . 

2. Phục hồi ghế da và đổi màu ghế da sau khi thực hiện xong tại TMA 

3. Video hoàn chỉnh .

 

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *