Spa túi , đổi màu túi cùng TMA .

  1. Phục hồi góc túi bị sờn của túi Chanel .

2. Xử lý vết bạc màu của túi philip lim .

3. Đổi màu túi Dior từ màu lemon yellow trẻ trung thành màu đen cá tính .

4 . Phục hồi túi chanel màu silver bị bạc màu theo thời gian sử dụng trở về lại như mới .

5.Phục hồi túi Prada bị bạc màu quai và đấy túi .

6. Đổi màu túi chanel từ màu nâu sang màu đen .

7 . Đổi màu túi LV từ màu đen sang đỏ .

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *