Bảng giá dịch vụ TMA – Phục hồi ghế da – Phủ Ceramic – Phim cách nhiệt TMA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TMA 2022
STT HẠNG MỤC GIÁ (VND) BẢO HÀNH
1 GHẾ DA Ô TÔ SƠN MÉP GHẾ  600,000 – 800,000
2 SƠN MẶT GHẾ  PHẦN NGỒI 1,000,000 – 1,500,000
3 SƠN MẶT GHẾ PHẦN LƯNG 1,000,000 – 1,500,000
4 SƠN 01 GHẾ Ô TÔ 2,000,000 – 3,000,000
5 SƠN 01 HÔNG CỬA DA 1,000,000 – 2,000,000
6 SƠN BỘ GHẾ Ô TÔ 04 CHỖ 8,000,000 – 14,000,000 2 NĂM
7 SƠN BỘ GHẾ Ô TÔ 07 CHỖ 8,000,000 – 16,000,000 2 NĂM
8 ĐỔI MÀU NỘI THẤT DA Ô TÔ 04 CHỖ 12,000,000 – 24,000,000 2 NĂM
9 ĐỔI MÀU NỘI THẤT DA Ô TÔ 07 CHỖ 14,000,000 – 26,000,000 2 NĂM
10 SƠN VÔ LĂNG DA 600,000 – 1,500,000
11 TÚI DA PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA 1,500,000 – 4,000,000
12 NHỰA Ô TÔ SƠN 01 ỐP NHỰA 800,000 – 1,200,000
13 SƠN CẢN NHỰA 2,550,000 – 4,560,000
14 SƠN NHỰA TÁP PI CỬA 2,000,000 – 3,000,000
15 SƠN ĐỔI MÀU NHỰA NỘI THẤT 18,000,000 – 36,000,000 2 NĂM
16 NHUỘM NỈ NHUỘM & ĐỔI MÀU SÀN NỈ 3,500,000 – 4,500,000
17 SOFA SƠN SỬA 01 MẶT GHẾ SOFA 1,000,000 – 2,000,000
18 SƠN SỬA 01 BỘ GHẾ SOFA 9,000,000 – 18,000,000
19 ĐÁNH BÓNG ĐÁNH BÓNG SƠN Ô TÔ 04 CHỖ – 07 CHỖ 2,050,000 – 2,450,000
20 PHỦ NANO BẢO VỆ SƠN 04 CHỖ – 07 CHỖ 1,500,000 – 2,000,000
21 NỘI THẤT VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG NỘI THẤT 04 CHỖ – 07 CHỖ 2,000,000 – 2,500,000
22 PHỦ BẢO VỆ NỘI THẤT Ô TÔ 04 CHỖ – 07 CHỖ 24,000,000 – 30,000,000
23 KÍNH XỬ LÝ Ố MƯA TRÊN KÍNH 1,000,000 – 1,200,000
24 PHỦ CERAMIC PHỦ CERAMIC KÍNH LÁI 1,000,000 – 1,500,000
25 PHỦ CERAMIC BẢO VỆ KÍNH XE 04 – 07 CHỖ 2,500,000 – 3,600,000 1 NĂM
26 CERAMIC SYSTEM X – CRYSTAL (2 LỚP) 8,000,000 2 NĂM
27 CERAMIC SYSTEM X – DIAMOND (2 LỚP) 18,000,000 5 NĂM
28 CERAMIC SYSTEM X – MAX (2 LỚP) 24,000,000 7 NĂM
29 CERAMIC SYSTEM X – SUPER MAX (06 LỚP) 68,000,000 10 NĂM
30 CERAMIC SYSTEM X – SUPER MAX VIP (10 LỚP) 86,000,000 LIFETIME
31 PHIM CÁCH NHIỆT DÁN PHIM CỬA SỔ TRỜI SUNROOF 1,000,000 – 2,500,000
32 DÁN PHIM SOLAR MASTER US – HIGH CLASS 5,200,000 – 5,800,000 10 NĂM
33 DÁN PHIM SOLAR MASTER US – HIGH CLASS+ 6,100,000 – 6,700,000 10 NĂM
34 DÁN PHIM SOLAR MASTER – SPECIAL 7,000,000 – 7,700,000 10 NĂM
35 DÁN PHIM SOLAR MASTER – SUPER 8,300,000 – 9,100,000 10 NĂM
36 DÁN PHIM SOLAR MASTER – SUPER VIP 12,000,000 – 13,500,000 10 NĂM

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *