Đóng rắn pha sơn áo – Clear Hardener

Chất đóng rắn pha sơn áo giúp tăng độ bền chắc cho lớp áo bảo vệ của màu sơn nhựa

  • Liên kết các phân tử lớp áo giúp tăng độ bền
  • Pha trực tiếp vào lớp sơn áo Plastic Clear
  • Sử dụng hỗn hợp trong vòng 04 giờ sau khi pha
  • Đóng chặt nắp sau khi rót

Giá bán: 1,499,300 

Xóa