Giấy nhám 400

Với độ nhám vừa phải để xử lý bề mặt da sau khi trát ma tít

Giấy nhám 400 được sử dụng để làm nhẵn mịn bề mặt phủ ma tít của da

và sử dụng để đánh đi lớp bảo vệ trên bề mặt da.

 

Giá bán: 12,000