Bảng giá thi công dán phim cách nhiệt ô tô Solar Master của Mỹ

Bảng giá thi công dán phim cách nhiệt Solar Master chính hãng được phân phối bởi TMA

 

 

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT SOLAR MASTER XE Ô TÔ 04 CHỖ
CODE KÍNH  LÁI SƯỜN TRƯỚC SƯỜN SAU KÍNH LƯNG KHOANG SAU 7 CHỖ TỔNG CỘNG

 

SUPER VIP STA65 STA30 STA30 STA30 STA30 12.000.000
3.500.000 2.800.000 2.800.000 2.900.000
SUPER STA65 NCB 10 NCB 10 NCB 10 NCB 10 8.300.000
3.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
SPECIAL STA65 NIC 20 NIC 20 NIC 20 NIC 20 8.000.000
3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
STA65 NCB 20 NCB 20 NCB 20 NCB 20 8.000.000
3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
HIGH CLASS+ DC 55HB NCB 20 NCB 20 NCB 20 DL20NC 6.500.000
2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
HIGH CLASS DC55HB 2.000.000 DL20NC

1.200.000

DL20NC

1.200.000

DL20NC

1.200.000

DL20NC

 

5.600.000

 

 

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT XE Ô TÔ 07 CHỖ
CODE KÍNH  LÁI SƯỜN TRƯỚC SƯỜN SAU KÍNH LƯNG KHOANG SAU 7CHỖ TỔNG CỘNG
SUPER VIP STA 65 STA30 STA30 STA30 STA30 13.500.000
3.500.000 2.800.000 2.800.000 2.900.000 1.500.000
SUPER

 

STA 65 NCB 10 NCB 10 NCB 10 NCB 10 9.100.000
3.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 800.000
SPECIAL

 

STA 65 NIC 20 NIC 20 NIC 20 NIC 20 8.700.000
3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 700.000
STA 65 NCB 20 NCB 20 NCB 20 NCB 20 8.700.000
3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 700.000
HIGH CLASS+

 

DC 55HB NCB 20 NCB 20 NCB 20 NCB 20  

7.200.000

2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 600.000
HIGH CLASS

 

DC 55HB DL20NC DL20NC DL20NC DL20NC 6.200.000
2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 600.000

 

LƯU Ý: Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT. Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian bảo hành: 10 Năm (đối với mọi trường hợp bong tróc rạn nứt bay màu, không bảo hành cho trường hợp lỗi của khách hàng).

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *