Hình ảnh phục hồi ghế xe BMW I8

Hình ảnh phục hồi ghế da BMW I8 bằng công nghệ sau thuộc da Furniture Clinic Anh Quốc tại TMA

 

Bình luận của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *